این مجموعه کتابها، توصیه شده از بزرگان جهان و اساتید بزرگ موفقیت میباشد

مجموعه کتابهای گلچین شده از بین هزاران کتاب در حوزه (قانون جذب) و رسیدن به خواسته ها و آرزوها.(و موفقیت در همه ابعاد زندگی،سلامتی،آرامش،ثروت،و…) میباشد

این مجموعه کتابها توسط بهترین ومعروفترین اساتید موفقیت، در جهان نوشته شده، و توسط بهترین گویندگان ایران صوتی شده، که این باعث میشود با بهترین تمرین هایی که دارد، بیشترین انگیزه و بالاترین ارتعاش در شما ایجاد شود، در این صورت،  شما بصرعت در مسیر و مدار خواسته ها و آرزوهایتان قرار میگیرید.

فهرست