اگراین جا می توانید به آسانی شروعی دوباره داشته باشید

بزرگترین گام و مهمترین قدم شما برای شروع، مطالعه کامل این صفحه و این محتوا است.

اصلی ترین رازهای موفقیت

طراحی این جهان سرشار از رودخانه خوشبختی است که اگر ما به آن  اجازه بدهیم در زندگی ما جاری خواهد شد. ما به این جهان آمده ایم تا خوشبختی و سعادت را تجربه کنیم نه این که یک مرده متحرک باشیم و برای زنده ماندن تلاش کنیم.
از آنجایی که ما اشرف مخلوقات خوانده شدیم و خداوند از روح خودش در ما دمید، و ما را سرآمد همه مخلوقات خود خواند.خوشبخت بودن، رسیدن به آرامش و سلامتی، ثروتمند شدن و دستیابی به خواسته‌ها و آرزوها حق مسلم و الهی ما انسانها می باشد.

جهان-سرشار-از-خوشبختیست

زندگی دو بعد دارد

انسانها اراده می کنند، خداوند تدبیر می کند.

چرا عده ای تلاش می‌کنند و نمی‌رسند؟ چرا عده ای با تلاش خیلی کمتر و خیلی راحت تر به آزادی مالی، آرامش، شادی و به خواسته هایشان می رسند.
در صورتی که همه ما می‌دانیم عدل الهی یکی از بزرگترین صفات خداوند است و  هیچ وقت به بندگانش ظلم نمی کند و بین آنها فرق  نمی گذارد.

این جهان اصول و قوانینی  دارد. که بدون به کار گرفتن آن برای موفقیت در هر شاخه و در هر جنبه ای در زندگی هیچ راه میانبر و فراری وجود ندارد  و زیبایی آن هم در همین می باشد . و اگر قوانینی نباشد هیچ نظمی هم نمیتواند برقرار باشد .در همه جنبه های زندگی ما انسان ها قوانین وجود دارد.

مثلا اگر شنا بلد نباشید باید دست و پا بزنید تا غرق شوید.  اگر شنا کردن را یاد بگیرید. لذت شنا کردن را خواهید برد. یا اگر رانندگی بلد نباشید. سرنگون خواهید شد. اگر رانندگی را یاد بگیرید. لذت رانندگی خواهید برد

قوانین جهان
مدار خواسته ها

اگر قوانین جهان را یاد بگیریم، و با قوانین جهان و کائنات (خدا) هماهنگ شویم، در سخترین شرایط، به  آسانی و در کوتاه‌ترین زمان  به مدارخواسته ها هدایت می شویم. و خوشبختی در زندگی ما جریان پیدا میکند. و خواسته ها و آرزوهایمان. به ما ملحق خواهند شد.

خوشبختی در زندگی مثل چینش یک پازل می باشد .که میشود به راحتی و به سادگی برای کامل شدن آن، در جای خودش قرار بگیرد.

ما باید یاد بگیریم چگونه به خدا اعتماد کنیم

ما بایدیاد بگیریم چگونه شکر گزار باشیم

ما باید یاد بگیریم،چگونه ارتعاشات مثبت به کائنات (خدا) ارسال کنیم

ماباید یاد بگیریم چگونه باورها ی غلط و نادرست را کنار بگذاریم

زندگی مثل یک پازل میماند که اگر سعی نکنی تا درست بچینی هیچوقت اون تصویری که میخوهی نمایان و ظاهر نخواهد شد

تمام انسانهای موفق در جهان، با به کار گیری و استفاده از همین قوانین حاکم در جهان توانسته اند ، به موفقیتهای بزرگ و کوچک دست یابند، و زندگیشان را تحت کنترل خود بگیرند.

تمام انسانهای موفق جهان

مجموعه ای از بهترین کتابهای صوتی در زمینه موفقیت در همه ابعاد زندگی و پیشنهاد شده از اساتید بزرگ جهان

کتاب صوتی چهار راه پول سازی
ایین دوست یابی
کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید
کتاب صوتی علم ثروتمند شدن
فهرست